نویسنده: farhang.erfani@gmail.com

Posted on: فوریه 8, 2021 Posted by: farhang.erfani@gmail.com Comments: 1

آزمون آزموده؛ چرا اروپا در برابر اقدامات تروریستی ایران قاطع نیست؟

اروپا در سخت‌ترین شرایط نیز از اتخاذ سیاستی قاطع در قبال جمهوری اسلامی خودداری کرده است. حکم بی‌سابقه ۲۰ سال زندان برای دیپلمات ایرانی نیز تغییری در این نرمخویی ایجاد نکرده است. تحلیلی از ایرج مصداقی، تحلیلگر سیاسی. پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت به دستور روح‌الله خمینی در تیرماه ۱۳۶۷ …